Årsmøte holdes Tirsdag 31. Jan i personalrommet på Trones skole.

Se årsmelding, regnskap, budsjett og forslag til nytt styre og nye vedtekter her: 

RSMELDING_2011_FOR_SANDNES_SKOLEKORPS.pdf