Årsmøtet ble startet med en konsert av korpset. De spilte sanger som stort sett var ble innøvd på seminaret på Orre i helgen. Etter konserten var det kaffe, brus og kake, før avtroppende styreleder Kjersti Seim åpnet årsmøtet.

Kjersti gikk gjennom årsmeldingen. Og kasserer Einar Kjos gikk gjennom regnskapet for 2010, og budsjettet for 2011. Disse ble godkjent.

Ellers var det ikke meldt inn andre saker.

Kjersti Seim går ut av styret, etter tre år som leder. Yaqun Zhang og Sissel Torgersen går også ut av styret. Einar Kjos og André Sirevåg fortsetter i styret, med André som leder.  Inger Bauge og Hilde Vikan velges som nye styremedlemmer. Styremedlemmene fordeler oppgavene seg i mellom på første styremøte.