Korpspermen gir en oversikt over de retningslinjer og regler som er fastsatt av årsmøtet, styret og dirigent. I tillegg finner du generell informasjon over de ulike verv og oppgaver vi har i korpset. Korpspermen deles ikke lenger ut i papirformat, men finnes alltid tilgjengelig på korpsets hjemmesider. Alle korpsmedlemmer og foresatte må sette seg inn i korpspermens innhold.

Permen vil i sin helhet bli oppdatert ved endringer i vedtektene, ellers hvert andre år. 

Ellers er det som før bare å ta kontakt med dirigent eller en i styret om du skulle lure på noe.

00         Forside og innhold

01         Generelt om Sandnes Skolekorps

02         Vedtekter for Sandnes Skolekorps

03         Reglement for korpsinger

04         Regler for permisjon i Sandnes Skolekorps

05         Styret sine oppgaver

06         Arrangementskomiteen sine oppgaver

07         Materialforvalter sine oppgaver

08         Uniformsansvarlig sine oppgaver

09         Vaktansvarlig sine oppgaver

10         Utmerkelser og retningslinjer for Sandnes Skolekorps

11         Regler for personopplysninger

 

Vedlegg:

04A      Skjema for permisjonssøknad

11A      Samtykke for bilder og film

11B      Samtykke til bading & kjøring med privatbil