Standard nettside

Kort sammendrag av korpsets første 50 år:

hist-1Arbeidet med å starte et guttemusikkorps i Sandnes startet allerede i 1913, men så kom første verdenskrig og arbeidet ble ikke tatt opp igjen før i 1919. Skolestyret bevilget den gang kr. 900,- til korpset og det første øvelsesmøtet i Sandnes Guttemusikkorps ble avholdt 24. november 1919. Denne dato regnes som korpset sin stiftelsesdato.

17. mai 1920 opptrådte korpset offentlig for første gang, og det begynte å gi konserter. Den første ble arrangert i Kirkeparken 1. juli 1920. Bystyret bevilget penger til uniformsluer og korpset fikk faste statutter vedtatt av skolestyret.

I de neste årene hadde korpset det vanskelig både økonomisk og med hensyn til rekruttering. Dette førte til en midlertidig stopp fra 1929. Først i 1936 ble aktiviteten gjenopptatt og nytt styre ble oppnevnt. Flere av instrumentene var i mellomtiden blitt borte og kassabeholdningen var kun én krone og femten øre (!). Interessen for å delta var likevel stor, og av 99 interesserte ble 23 tatt opp i samråd med lærer E.Lerøy.

Olav Oftedal, Arne Oftedal og Harald Tjølsen sa seg villige til å instruere. Olav Oftedal ble ansatt som dirigent og fortsatte som dirigent helt fram til 1964.

Da krigen kom måtte korpset innstille sin virksomhet. Man allerede 1. mai 1946 kunne korpset opptre igjen, da i nye uniformer som var kjøpt av Jonas Øglænd.

Etter forslag fra styret i Sandnes Guttemusikkorpsbesluttet skolestyret i desember 1952 å omgjøre korpset til et skoleorkester. Fra 1953 av forsatte korpset som Sandnes skoleorkester, og som det andre skoleorkesteret i landet fikk det nå en voldsom oppsving i etterkrigsårene. Det ble nå vanlig at jenter ble tatt opp som medlemmer, og navnet ble nok en gang endret, nå til Sandnes skolekorps.

Utover i 50-årene vokste korpset, og arbeidet gikk meget godt takket være god økonomi som stort sett var basert på kommunale tilskudd. det ble foretatt flere reiser. Korpset besøkte Danmark i 1952 og 1955. I 1958 besøkte korpset Mariestad i Sverige, som er Sandnes' vennskapsby. Ved feiringen av Sandnes' 100 års jubileum i 1960 var korpset sterkt engasjert.

Kilde: Jubileumsheftet utgitt ved korpsets 50 års jubileum

Se flere historiske bilder her...

Hovedkorpset

Sandnes Skolekorps ble stiftet i 1919. Vi er dermed et av de eldste skolekorps i landet og regionen.

Vi har tradisjonelt rekruttert musikanter fra Trones skole, Men holder dørene åpne for alle mellom 8 og 19år som ønsker åspille et instrument.

Vår dirigent er Hanne Marthe Grønneberg-Wick,

Vi ønsker oss mange nye musikanter!


Juniorkorpset

Etter et år som aspirant blir korpsingene Juniorer, dette året funkerer de som et selvstendig korps i tillegg til å gjøre prosjekter med Hovedkorpsingene, dette for å gjøre overgangen så "myk" som mulig.

 

 

Aspirantkorpset

er vårt utklekkingskorps. Her får de unge og ferske musikantene kanskje sitt første møte med korpset, de andre aspirantene og med dirigenten. Samspill står i fokus når aspirantene møtes hver tirsdag. Her er målet å lære seg å spille sammen med og ta hensyn til andre. Det er ikke alltid like lett når en spiller ulike instrumenter og har ulik lyd i disse. Men dess mer trening, dess bedre resultat. I tillegg til samspill, får alle aspiranter individuell opplæring på det instrumentet de har valgt. Denne undervisningen er vital for at de skal oppnå mestringsfølelse på instrumentet sitt.

Aspirant-opptaket er på våren. (Vi tar likevel imot alle interesserte hele året!) Da har aspirantene vanligvis gått i musikkskolen siden august, og de har lært seg det mest grunnleggende på sitt instrument. Aspirant-korpset øver fra januar til desember. Fram mot jul får de være med skolekorpset når alle skal ut og nisse-spille i Sandnes' gågate, Langgata.

Aspirantene er fullverdige medlemmer av korpset. Det betyr at de får være med på seminar, turer og alle andre aktiviteter som korpsingene i skolekorpset deltar på.

Vil du bli aspirant? Gikk du glipp av verveseminaret? Send oss en Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen , så avtaler vi et møte der du kan prøve instrument. 

Velkommen som aspirant!

Leder

Ingvald Hansen

404 13 357

Dette menyvalget viser informasjon fra de forskjellige Kretsmesterskap som Sandnes Skolekorps har vært med på.

Velg aktuellt KM nedenfor for mer informasjon om det aktuelle KM.

Sandnes Skolekorps
C/O Trones Skole
Postveien 65
4307 Sandnes

Leder: Ingvald Hansen 404 13 357
Dirigent: Hanne Marthe Grønneberg   915 34 412

E-post: post@sandnes-skolekorps.no

Her kan du se oversikt over styret og verv i korpset...

Vi øver på Trones Skole, i Musikkrommet.

Du finner oss her:

Korps er en bra hobby!

Korps er lagspill uten reservebenk. I korpset trenger vi alle for at det skal bli bra. Harmoniene lages like mye av tredjestemmene som av førstestemmene. Dette vet musikantene og det gir grunnlag for samhold. Her er alle vinnere!

 

Korps har et samhold på tvers av alder.

Medlemmene må samarbeide på tvers av alder. De yngste og de eldste går side om side og bidrar til et felles resultat.

 

Korps gir selvtillit og verdier!

Musikantene lærer en ferdighet man har glede av hele livet, enten man vil bli profesjonell, starte eget band eller bare vil ha en aller tiders hobby. Å beherske sitt instrument gir selvtillit. Alle medlemmene får trening i å opptre foran publikum og de får oppleve publikums begeistring! Skolekorps krever noe av medlemmene. Gleden ved å oppnå resultater etter å ha jobbet for det, er noe alle kjenner til. Det er en god lærdom å ta med seg resten av livet

 

Korps er billig!

VG har utført en undersøkelse av kostnader forbundet med barns aktiviteter, og konkluderer med at korps er noe av det billigste:

"Heldigvis finnes det også organiserte fritidsaktiviteter som er nesten gratis. Å spille i korps er et billig alternativ fordi skolekorpsene eier instrumenter og uniformer som lånes ut til musikantene. Undervisningen er gratis, og reisekostnadene holdes på et minimum."

Les mer her...

I korpset får du sjansen til å være med i et flott barne- og ungdomsmiljø med fellesskap på tvers av alder og kjønn og med mange kjekke aktiviteter; som turer i inn- og utland, seminarer og konserter.

Hovedkorpset øver hver tirsdag kl 17-1900 på musikkrommet på Trones skole.

I tillegg får du individuell undervisning.

 

Har du lyst å være med?

Har du lyst å prøve seg på et instrument er du hjertelig velkommen til det. Ta kontakt med oss via:

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen