Vi GRATULERER  hovedkorpset med flott 5’ plass fra KM i 3. divisjon Janitsjar!

 Juniorkorpset spilte også flott, kommentaren fra dommerne var ”Trones og Sandnes skolekorps er et musikalsk og ernergisk korps”.