Øvingstider VÅREN 2015

Tirsdager: Fellesøvelse fra 17.00-18.30

  

Aktivitetskalender Vår 2015

07.03.15 Seminar

10.03.15 Ekstraordinært Årsmøte

11.03.15 Vervekonsert

17.03.15 Instrumentprøving

21.03.15 Oppstartseminar