Kort sammendrag av korpsets første 50 år:

hist-1Arbeidet med å starte et guttemusikkorps i Sandnes startet allerede i 1913, men så kom første verdenskrig og arbeidet ble ikke tatt opp igjen før i 1919. Skolestyret bevilget den gang kr. 900,- til korpset og det første øvelsesmøtet i Sandnes Guttemusikkorps ble avholdt 24. november 1919. Denne dato regnes som korpset sin stiftelsesdato.

17. mai 1920 opptrådte korpset offentlig for første gang, og det begynte å gi konserter. Den første ble arrangert i Kirkeparken 1. juli 1920. Bystyret bevilget penger til uniformsluer og korpset fikk faste statutter vedtatt av skolestyret.

I de neste årene hadde korpset det vanskelig både økonomisk og med hensyn til rekruttering. Dette førte til en midlertidig stopp fra 1929. Først i 1936 ble aktiviteten gjenopptatt og nytt styre ble oppnevnt. Flere av instrumentene var i mellomtiden blitt borte og kassabeholdningen var kun én krone og femten øre (!). Interessen for å delta var likevel stor, og av 99 interesserte ble 23 tatt opp i samråd med lærer E.Lerøy.

Olav Oftedal, Arne Oftedal og Harald Tjølsen sa seg villige til å instruere. Olav Oftedal ble ansatt som dirigent og fortsatte som dirigent helt fram til 1964.

Da krigen kom måtte korpset innstille sin virksomhet. Man allerede 1. mai 1946 kunne korpset opptre igjen, da i nye uniformer som var kjøpt av Jonas Øglænd.

Etter forslag fra styret i Sandnes Guttemusikkorpsbesluttet skolestyret i desember 1952 å omgjøre korpset til et skoleorkester. Fra 1953 av forsatte korpset som Sandnes skoleorkester, og som det andre skoleorkesteret i landet fikk det nå en voldsom oppsving i etterkrigsårene. Det ble nå vanlig at jenter ble tatt opp som medlemmer, og navnet ble nok en gang endret, nå til Sandnes skolekorps.

Utover i 50-årene vokste korpset, og arbeidet gikk meget godt takket være god økonomi som stort sett var basert på kommunale tilskudd. det ble foretatt flere reiser. Korpset besøkte Danmark i 1952 og 1955. I 1958 besøkte korpset Mariestad i Sverige, som er Sandnes' vennskapsby. Ved feiringen av Sandnes' 100 års jubileum i 1960 var korpset sterkt engasjert.

Kilde: Jubileumsheftet utgitt ved korpsets 50 års jubileum

Se flere historiske bilder her...