Vakttjenesten på Trones skole .

- Organiseres av vaktansvarlig

Korpsets viktigste inntektskilde er tilsynsvakttjenesten på Trones skole. Den innebærer at vi sitter som ”vaktmester” på skolen på kveldstid, normalt fra 16.00 til 22.00, vi passer i korte trekk på å låse opp og igjen for de som leier skolens lokaler. Alle korpsforeldrene blir satt opp på en vaktliste, normalt to til tre ganger pr. semester avhengig av antall musikanter i korpset. Eventuell bytting av vakter ordnes foreldrene imellom og rapporteres til Vaktansvarlig.

 

Årsmøte

- Organiseres av styret.

Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av januar måned

 

Seminarer

Vi arrangerer vanligvis ett i hvert semester, dette organiseres av arr.komiteen.

 

17. Mai - Årets største begivenhet

- organiseres av arr.komiteen

Dette er ikke bare det kjekkeste arrangementet på skolen gjennom året, det er også korpsets nest viktigste inntektskilde!!!
 Det er korpset som står for arrangementet, fra planlegging til gjennomføring. For å kunne gjennomføre et slikt stort arrangement er vi fullstendig avhengige av foreldrene som ressurs,

Arrangementskomiteen setter her opp arbeidslister over hva de forskjellige skal gjøre.
Dette er ren dugnadsånd !
Alle foreldre blir satt opp på ulike aktivitetsposter, i kafeen, til loddsalg på kakelotteriet, rydding osv.

 

Sommertur - Avslutning på korpsåret

- organiseres av egen turkomité.

Når korpset reiser på turer, trengs det foreldre med som ledere, ingen blir pålagt å være med, da dette kan medføre at du kanskje må ta av feriedagene dine, men en håper at foreldrene er positive til å være med likevel. Uansett, turene er som regel årets høydepunkt for musikantene, og noe som MÅ oppleves.

Vi reiser enten til korpsfestivaler i Norge, eller på utenlandsturer (i 2007 gikk turen til Paris!) Vi har som målsetning å reise på lengre turer ca. hvert tredje år. Avhengig av økonomi og andre aktiviteter eller forhold.

 

Årsfest

- organiseres av arr.komiteen.

Årsfesten arrangeres i november/desember, her deles uniformsstjerner og utmerkelser ut, trekning av gevinster i korpsets julelotteri, julegrøt og rød saft og bingo

Dette er årets sosiale samling for alle musikanter og foreldre.